Symboly obce

Pečeť obce Nemochovice

Nejstarší pečeť obce Nemochovic pochází z roku 1631 a její obraz radlice a krojidla v renesančním štítě charakterizuje obec jako čistě zemědělskou. Pečeť má kruhový tvar, nejběžnější a nejobvyklejší tvar pečetí. Opis majuskulou (písmo složené z velkých písmen) je následující: PECET: DEDINI: NEMOCHOWIC : 1631. Pečetí s datem 1631 je ověřen tzv. josefinský katastr z roku 1787 a také tzv. Matrika pozemkového výboru z roku 1820. Pozdější pečeť z roku 1655 byla užívána ještě v roce 1820, na pozdějších pečetích a razítkách (1885, 1892) byly dosud užívané symboly nahrazeny obrazem sv. Floriána, patrona obce. Text nové pečeti z 19. století byl následující: Obecní úřad v Nemochovicích. V archiváliích Moravského zemského archivu v Brně je evidována pouze pečeť Nemochovic s datem 1655, pečeť z roku 1631 se zde nedochovala.

Obec Nemochovice usilovala také o získání erbu (znaku). Dříve byl trvalým znamením hodnosti, moci, cti nebo práva osob, rodů a zemí, později i měst, obcí a různých společenství a spolků. Městský znak byl viditelným symbolem soudržnosti, věrnosti, příslušnosti k určitému seskupení obyvatel, byl viditelnou a trvalou upomínkou na leckterou významnou událost v historii obce a jejích obyvatel.

Prapor obce

Znak obce

Návrh znaku i praporu obce provedl zlínský heraldik Miroslav J. V. Pavlů v roce 2000. Návrh zdůvodnil následovně: "Autor návrhu znaku a praporu Nemochovic vycházel z mladších sfragistických dokladů (motivy radlice a krojidla jsou totiž příliš běžnými atributy vesnických pečetí na to, aby se daly využít), což prezentoval převzetím atributu sv. Floriána vědrem s tekoucí vodou (symboliku ještě zvýrazňuje užití červeno - modře polceného štítu). Kompozice byla doplněna motivy lilie (erbovní znamení významného moravského rytířského rodu Zástřizlů) a zlato - červeně děleného orlího křídla z přilby původního erbu Lichtenštejnů, majitelů osady v letech 1633 - 1848. Z předpokládaného návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh praporu Nemochovic, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné vexilologické (vexilologie - nauka o vlajkách a praporech) tvorby." Návrh byl schválen Parlamentem České republiky a obec je oprávněna znak používat.