Služby občanům

Prostřednictvím služby Czech POINT:

Odborné sociální poradenství

Úsek sociálních služeb a pomoci poskytuje komplexní poradenství v sociální oblasti, podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny obyvatel: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi a seniory. Spolupracuje se subjekty v rámci poskytování sociálních dávek. Na dožádání provádí sociální šetření aspektů životní situace klientů.

Kde:

Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502
Odbor ekonomický a sociální, oddělení sociální, 2. patro, dveře č. 201, Mgr. Jitka Lábrová, DiS.
nebo telefonicky kontaktovat na telefonním čísle 517 324 440, e-mail: labrova@bucovice.cz

Kdy:

Pondělí a středa - od 08.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin

Jaké doklady musíte mít s sebou: