SDH Nemochovice

Historie

Dobrovolný hasičský sbor v Nemochovicích byl založen v roce 1904. Dne 31. ledna 1904 se sešla ustavující valná hromada, kde byl přítomen i zástupce firmy A. Smejkal, který uzavřel s představiteli hasičského sboru dohodu o koupi stříkačky s hadicemi, výzbroje a výstroje pro 25 členů hasičského sboru.

V roce 1914 se dne 23. dubna konala valná hromada, která uzavřela desetiletou činnost sboru dobrovolných hasičů v obci. Po celou dobu deseti let byl starostou sboru pan Martin Malý. Během tohoto období se zúčastnili členové sboru zásahů při osmi požárech přespolních, pěti požárech místních v obci a jednou pomáhal sbor při povodni.

První světová válka v letech 1914 - 1918 zanechala na činnosti sboru neblahý vliv. Řada členů byla povolána do armády, začaly přicházet první zprávy o padlých a raněných.

Dne 10. dubna 1922 se podílelo na likvidaci lesního požáru 17 hasičů, 10 hasičů i se stříkačkou zasahovalo při požáru ve Chvalkovicích.

V roce 1924 byla povolena obecním zastupitelstvem i brněnským Památkovým úřadem stavba hasičského skladiště na prostranství pod kostelem. Dne 26. května 1926 byla nová budova odevzdána svému účelu.

Dne 5. července 1929 oslavil sbor 25 let od založení. Během těchto 25 let se vystřídalo v místním sboru 88 činných členů a sbor zasahoval celkem při 31 požárech z toho při 16 v obci a 15 přespolních, 3 povodních a 1 lesním požáru. Sbor uspořádal i mnoho přednášek, divadelních představení a plesů.

K lepšímu vybavení sboru byla v roce 1942 zakoupena motorka o síle 35 HP. V roce 1949 žádá velitel hasičského sboru místní národní výbor v obci o modernizaci stříkačky a o zakoupení zachovalého auta na požární vůz s možností namontování čerpadel. Členové MNV souhlasí. Ve středu 10. srpna 1949 zasahovali hasiči při velkém požáru v obci. Vzhledem k nedostatku vody vyhořelo pět mlatů.

V roce 1974 se konala v obci oslava 70. výročí založení hasičského sboru v Nemochovicích. Byla pěknou připomínkou obětavé práce mnoha členů sboru při ochraně majetku spoluobčanů.

V prosinci roku 1982 byla zahájena přístavba garáže k hasičské zbrojnici.

Po listopadových politicko-společenských změnách v  roce 1989 dochází i ke změnám v názvu. Svaz požární ochrany se změnil na Svaz dobrovolných hasičů.

V roce 1994 uplynuto 90 let od založení hasičského sboru v obci. Stav členské základny byl 27 členů (z toho 26 mužů a 1 žena). V roce 1999 došlo k poklesu na stav 22 členů. Činnost organizace je zaměřena na údržbu zbrojnice a zařízení, na údržbu výstroje a výzbroje, na vlastní výcvik, preventivní kontrolní činnost, ochranu a údržbu vodního zdroje (koupaliště), kulturní a společenské akce.

V roce 2000 došlo k jednomu zásahu při požáru 3. května v obci, kdy hořela kůlna rodinného domu. Dne 5. května v obci provedli hasiči sběr železného šrotu a dne 29. dubna vyčistili koupaliště. Tradičně se dne 22. července konala Letní noc a dne 26. srpna hodová zábava na Habřině.

Každoročně pořádá SDH Nemochovice stavění a kácení máje, tradiční hody na Bartoloměje, podílejí se na organizaci dětského dne a různých akcí pořádaných kulturní komisí obce. SDH zajišťuje pravidelné čištění požárně nádrže.