Obec

Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny 10 km severovýchodně od Bučovic pod kopcem Hradisko, ze strany jižní obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské výšce v rozpětí 290 - 330 metrů (podle staršího měření), novější údaj je uveden 295 metrů n. m.

Katastr obce má rozlohu 1057,9646 hektarů. Z celkové plochy zaujímá orná půda 626,1938 ha, zahrady 13,9487 ha, ovocné sady 4,6865 ha, travní pozemky 9,2207 ha (zemědělské pozemky celkem 654,0497 ha), dále pak lesní pozemky 333,2110 ha, vodní plochy 7,5373 ha, zastavěná plocha 11,7451 ha a ostatní plochy 51,4215 ha.

V současné době žije v Nemochovicích kolem 280 trvale bydlících obyvatel.

Jde o obec sídelnního typu - protáhlá náves, dříve ovlivněná potokem, kostel na návsi.

V obci najdete mateřskou školu, pohostinství a kulturní zařízení, obchod, fitness-centrum a obecní knihovnu, ve které je zaveden veřejný internet. Je zde vybudována plynofikace, vodovod a kanalizace.

Do základní školy dojíždějí děti do Brankovic, kde mají i velké možnosti různých zájmových kroužků a škola je vybavena i bazénem, který děti používají při výuce plavání v rámci tělesné výchovy.

Panorama obce Nemochovice