Mateřská škola

AKTUALITY

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023

Na začátku školního roku vybíráme hygienické potřeby (1x balík papírových kapesníků, 1x krabičku papírových kapesníků, tekuté mýdlo, vlhčené ubrousky, 8x rolí toaletního papíru).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Adresa: Nemochovice 6, 683 33 Nesovice
IČO: 75007908
Datová schránka: ba2kvis
e-mail: msnemochovice@seznam.cz
mobilní telefon: 727 996 139 (dovoláte se v čase 7:00 - 15:30)
pevná linka: 517 369 824
Provoz mateřské školy je od 7:00 - 15:30
Příchod dětí je do 8:30. Ale příchod dětí, které plní povinnou školní docházku je do 8:00.

Odkaz na vnitřní komunikační kanál: https://msnemochovice.edupage.org/

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Ředitelka - Mgr. Monika Ciroková
Učitelka - Jarmila Pěnicová
Asistentka pedagoga/ školní asistent - Petra Hofírková
Školnice - Markéta Kvapilová

STRAVOVÁNÍ

Stravování zajišťuje školní jídelna Brankovice.
Přihlašování nejlépe do 10:00 předešlého dne přes systém strava.cz.
Vedoucí stravování Kateřina Bečkovská tel.: 530 336 574

DOKUMENTY MŠ

Přihláška do MŠ
Přihláška ke stravování
Kritéria k přihlášení

PROJEKTY

Vybavení MŠ Nemochovice

Projekt Vybavení MŠ Nemochovice byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu bylo pořízení nových úložných prostor, lehátek, myčky nádobí, parního čističe a termovárnic do mateřské školy.
Projekt byl realizován v roce 2023. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Zahájení realizace: 10/2023
Dokončení realizace: 12/2023

Publicita projektu

EU ZF PRV SZIF

Projekt OP JAK

Mateřská škola je zapojena do projektu s názvem Šablony pro MŠ Nemochovice, který je financován z fondu Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systému vzdělávání. Z dotačních prostředků bude financována činnost školního asistenta, vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a diskusní setkání rodičů s odborníkem. Realizace projektu probíhá od 1.1.2023 do 31.12.2024.

EU MŠMT

Zapojení do MAP (místní akční plán)

Mateřská škola Nemochovice je od školního roku 2022/2023 zapojena do projektu na podporu místního akčního plánování v oblasti vzdělávání, které administruje MAS Slavkovské bojiště.

O projektu MAP (místní akční plán) - pro školy, školky a školská zařízení

V listopadu 2021 jsme nastartovali projekt na podporu místního akčního plánování v oblasti vzdělávání, tzv. MAP III ORP Bučovice, který potrvá až do listopadu 2023. Administrátorem projektu je MAS Slavkovské bojiště, z. s.

Projekt se zaměřuje na školy, školská zařízení, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, i další aktéry působící ve vzdělávání. Spolupracujeme také se starosty obcí. Podporujeme partnerství škol v celém regionu Bučovicka, potkáváme se s řediteli, učiteli škol a společně sdílíme nápady a dobré zkušenosti. Díky těmto setkáním se všichni můžeme od sebe navzájem učit a inspirovat se v tom, co se nám daří. Chceme, aby náš projekt působil jako centrální a stmelovací prvek různých zástupců školských profesí a zabránil tak odlivu kvalitních učitelů z našeho území.

Na projektu spolupracujeme s místními odborníky, řediteli a učiteli škol Bučovicka, kteří jsou zaangažovaní v našich poradních pracovních skupinách. Plánujeme s nimi aktivity na rozvoj základních gramotností – matematické, čtenářské i rovných příležitostí. Pořádáme otevřená setkání těchto skupin, kam se svým názorem mohou přijít všichni, kterým není lhostejné vzdělávání na Bučovicku.

Vytváříme společný akční plán, který se zaměřuje na úspěch každého dítěte a žáka. Pro rodiče a veřejnost pořádáme přednášky, nejčastěji v centrálních Bučovicích, na oblíbená témata k výchově dětí. Lektorovali nám Mgr. Lenka Bínová (VIM JMK), Mgr. Milan Studnička (Dovychovat) a Mgr. Procházková (první Montessori jesle v Brně). Pro učitelky mateřských škol jsme v závěru školního roku uspořádali setkání na téma muzikoterapie, aneb jak hudba pozitivně ovlivňuje schopnosti učení dětí, jejich motorické i sociální dovednosti, řeč i pozornost. Ředitelky mateřských škol mají možnost se potkávat a při tzv. ředitelské kavárně. Jednotlivá setkání pořádáme v různých školkách pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobrých nápadů. O aktivitách a dění v projektu informujeme na našem facebookovém profilu „MAP v ORP Bučovice“ a webových stránkách https://slavkovskebojiste.cz/map-iii/.

MAP Bučovice vede evidenci o investičních záměrech škol a školských zařízení. I školka v Nemochovicích chce být připravena na podporu z dotačních titulů, proto si mezi své záměry zařadila nové vybavení školky i zahrady, IT vybavení a vybavení do polytechnické dílny.

Od prosince 2023 chceme pokračovat v další fázi projektu, tzv. implementační, kdy už budeme moci školy více finančně podpořit.

Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu
MAP III ORP Bučovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960

EU MŠMT

OHLEDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2022/2023

MŠ 2013

MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013

Uspávání broučků 2013

Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013

Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2012

Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012