Kulturní památky

Kulturní památkou v obci je v jádře barokní filiální kostel sv. Floriána. Stojí uprostřed návsi v místě, kde dříve stávala dřevěná kaple s jedním oltářem, kterou zbudovala obec a kníže Václav z Lichtenštejna. V roce 1822 byla opravena, pokryta kamenem, a na oltář byl dán nový obraz, byla i nepatrně rozšířena. V roce 1877 byla kaple přestavěna na nynejší velikost, byla přestavěna celá zadní část, opravy a přístavba přišla v pravý čas, neboť kaple byla velmi malá, sešlá a mnohé části byly v havarijním stavu O celou stavbu se zasloužil chvalkovský farář P. Josef Pospěch, náklad na opravu hradili většinou občané dobrovolvými dary a bezplatnou prací. Kostel v Nemochovicíh nese jméno svatého Floriána, mučedníka, který zemřel v roce 304. Bližší informace se dočtete v knize Nemochovice v proměnách času. Součástí památky je mramorový kříž před kostelem, který byl v roce 2013 zrestaurován.

Oprava kostela v Nemochovicích

V rámci rekonstrukce kostela v roce 2014 byly provedeny tyto práce – výměna celé konstrukce střechy včetně krytiny, dřevěného stropu, nová elektroinstalace, nové vnitřní omítky, byly provedené sanační práce a odvodnění budovy kostela. Dále byla provedena výměna celé konstrukce věže včetně měděného oplechování, venkovní omítky a finální venkovní nátěr fasády, vyměněny klempířské prvky, nové vstupní dveře a vyztužena stavba zákristie ocelovými pruty. Tato rekonstrukce byla financována dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu Mze ve výši 2.026 tis. Kč, částečně obcí 480 tis. Kč, sbírkou mezi občany 96.625,- Kč a finančními prostředky Farnosti ve výši 42 tis. Kč. Celkem byla rekonstrukce vyčíslena na 2.606.283,50 Kč. V 14. září 2014 proběhlo znovuvysvěcení kostela Sv. Floriána po rekonstrukci, po mši se uskutečnil v těchto prostorách koncert duchovní hudby hudebníků z Litenčic pod vedením Jindřicha Nováka. Z vnitřního vybavení byla ještě v roce 2016 zrestaurována kazatelna a byla nainstalována kovaná mříž do vchodu. Další vybavení kostela by ještě potřebovalo zrestaurování. Před kostelem se nachází také mramorový kříž, který byl zrestaurován v roce 2013.