Přehled dotací

Rok Název programu Název akce Akce celkem v tis. kč Částka dotace v tis. kč
2010 Státní zemědělský intervenční fond Bezpečné komunikace každému, obnova místních komunikací a veřejného prostranství v obci Nemochovice 4 076 * 2258 EU
753 SR
2010 Program rozvoje venkova JMK Projektová dokumentace pro inženýrské sítě (Špitálky) 146 100
2010 JMK Vybavení mateřské školy nábytkem 40 40
2010 JMK Nákup automobilu a výzbroj pro hasiče 72 50
2011 Státní fond životního prostředí ČR Rybník na katastru obce Nemochovice 9 476 8 029 EU
472 SFŽP
2011 Program rozvoje venkova JMK Oprava obecního úřadu 302 200
2011 Státní zemědělský intervenční fond Multifunkční dům a hřiště v obci Nemochovice 11 156 ** 7962 EU
310 SR
2011 JMK Výstroj a výzbroj pro hasiče 29 20
2011 JMK Dotace na hospodaření v lesích 48 48
2012 Program rozvoje venkova Úroky z úvěrů 169 67
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova tří křížů 241 168
2012 JMK Výstroj a výzbroj pro hasiče 43 30
2013 JMK Dovybavení mateřské školy nábytkem 200 180
2013 Ministerstvo kultury Oprava kříže u kostela sv. Floriána 85 65
2013 JMK Výměna krovů a střešní krytiny na budově radnice 420 150
2013 JMK Výstroj a výzbroj pro hasiče 24 15
2014 JMK Výstroj a nástřik dopravního automobilu - hasiči 69 50
2014 JMK Obnova přísálí společenského domu 350 150
2014 Státní fond životního prostředí ČR Revitalizace údolní nivy Nemochovice 5 149 4 868 EU
256 SR
2014 Státní fond životního prostředí ČR Nemochovice Padělečky - doprovodný porost komunikace 468 327 EU
23 SR
2014 Státní fond životního prostředí ČR Vodní nádrž Nemochovice - II. etapa, sadové úpravy 286 272 EU
14 SR
2014 JMK Dotace na hospodaření v lesích 32 32
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj
JMK
Obnova kulturního domu 737 400
200
2015 JMK Rekonstrukce hasičské zbrojnice 236 160
2015 JMK Rozšíření veřejného osvětlení 190 150
2015 Státní fond životního prostředí ČR Nemochovice Padělečky - doprovodný porost komunikace - autorský dozor 11 7,5 ERDF
0,5 SR
2015 Státní fond životního prostředí ČR Vodní nádrž Nemochovice - II. etapa, sadové úpravy - autorský dozor 8 7,5 ERDF
0,5 SR
2016 JMK Obnova kulturního domu - II. etapa 320 159
2016 JMIK Dovybavení obecní knihovny 55 27
2016 JMK Oprava hasičské zbrojnice
Dofinancování hasičské zbrojnice
285 150
135
2016 JMK Přenosné radiostanice pro JSDH Nemochovice 33 30
2016 Ministerstvo zemědělství Oprava hřbitovní zdi a brány 678 474
2016 JMK Vybudování opěrné zídky se zábradlím 135 120
2016 Státní fond životního prostředí ČR Vodní nádrž Nemochovice - II. etapa, sadové úpravy 13 12,5 ERDF
0,5 SR
2017 JMK Obnova kulturního domu - III. etapa 446 200
2017 JMK Oprava podlah garáží - hasičská zbrojnice 114 74
2017 JMK Prodloužení STL plynovodu a vodovodního řadu 1 670 200
2017 Ministerstvo zemědělství Oprava hřbitovní zdi a oplocení 739 517
2017 Ministerstvo zemědělství Odpočinkové turistické altánky 79 55,5
2018 JMK Dovybavení technikou k údržbě veřejných prostranství 476 180
2018 JMK Zabezpečení a dovybavení mateřské školy 141 70
2018 JMK Vybudování nové komunikace Spitálky - větev A 131 150