Publicita a propagace projektů

Rekonstrukce veřejného osvětlení - II. etapa

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023. Akce spolufinancována Jihomoravským krajem.

Částka dotace 275 000,- Kč
Vlastní zdroje obce 390 512,- Kč
JMK

Podpora provozu prodejny smíšeného zboží Nemochovice

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji v roce 2023. Akce spolufinancována Jihomoravským krajem.

Částka dotace 25 000,- Kč
Vlastní zdroje obce 25 000,- Kč
JMK

Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022. Akce spolufinancována Jihomoravským krajem.

Částka dotace 250 000,- Kč
Celková hodnota akce 691 031,- Kč
JMK

Podpora prodejny smíšeného zboží Nemochovice

Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji v roce 2022 byla spolufinancována Jihomoravským krajem.

Způsobilé výdaje akce celkem: 50 000,- Kč,
z toho dotace z JMK: 25.000,- Kč
JMK

Podpora prodejny smíšeného zboží Nemochovice

Akce "Podpora prodejny smíšeného zboží Nemochovice" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2021.

Způsobilé výdaje akce celkem: 50 000,- Kč,
z toho dotace z JMK: 25.000,- Kč
JMK

Nové prvky do MŠ Nemochovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozšíření dětského vnímání a pochopení přírodních zákonitostí pomocí nového vodního herního prvku a knihovny v montessori stylu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
Publicita projektu - leták

EU ZFRV

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Nemochovice

Celkové náklady v roce 2021: 1 233 157,- Kč
Dotace z Ministerstva vnitra: 450 000,- Kč
Dotace z Jihomoravského kraje: 300 000,- Kč
Obec Nemochovice: 483 157,- Kč
Dodavatel: CARent, a.s., Brno

MVČR JMK

Oprava povrchu dětského hřiště v Nemochovicích

Projekt "Oprava povrchu dětského hřiště v Nemochovicích" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

MPMR

Podpora prodejny smíšeného zboží Nemochovice

Akce "Podpora prodejny smíšeného zboží Nemochovice" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2020.

Způsobilé výdaje akce celkem: 50 000,- Kč,
z toho dotace z JMK: 25.000,- Kč
JMK

Výměna dopadové plochy na hřišti MŠ

Akce "Výměna dopadové plochy na hřišti MŠ" byla spolufinancována z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

Celkové náklady: 451.492,14,- Kč
Příspěvek NADACE ČEZ: 200.000,- Kč
Dotace z PRV JMK: 216.000,- Kč

JMK

Dovybavení hřiště mateřské školy

Akce "Dovybavení hřiště mateřské školy" byla financována z "Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019" z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 193.500,- Kč
Z toho dotace z JMK: 76.000,- Kč
Zhotovitel: Truhlářství Novák, Nemochovice

JMK

Oprava páteřních chodníků - hřbitov Nemochovice

Projekt "Oprava páteřních chodníků - hřbitov Nemochovice" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj - 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova Dotační titul - 117D8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů v roce 2019.

Způsobilé výdaje akce celkem: 498.942,65 Kč
Z toho dotace z MMR: 345.927,- Kč
Zhotovitel: MiRa Engeneering, s.r.o., Brno

MPMR

Rozšíření veřejného osvětlení - větev B

Akce "Rozšíření veřejného osvětlení - větev B" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2019.

Způsobilé výdaje akce celkem: 296.561,- Kč
Z toho dotace z JMK: 180.000,- Kč
Zhotovitel: Rostislav Kalous, Elektromat Bučovice

JMK

Výstavba nové komunikace Špitálky – Větev A

Akce „Výstavba nové komunikace Špitálky – Větev A“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 1.131.093,27 Kč
Z toho dotace z JMK: 150.000,- Kč
Zhotovitelé: Eurovia CS, a.s., Brno

JMK

Zabezpečení a dovybavení mateřské školy

Akce „Zabezpečení a dovybavení mateřské školy“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje z PRV JMK pro rok 2018.

Způsobilé výdaje akce celkem: 140.650,- Kč
Z toho dotace z JMK: 70.000,- Kč
Zhotovitelé:
MA-Construct s.r.o., Brankovice
ELEKTROMAT Bučovice
Truhlářství Novák, Nemochovice

JMK

Dovybavení technikou sloužící k údržbě veřejných prostranství

Akce „Dovybavení technikou sloužící k údržbě veřejných prostranství“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 475.627,- Kč
Z toho dotace z JMK: 180.000,- Kč
Zhotovitel: SSKT, s.r.o., Hlína

JMK

Oprava podlah garáží v hasičské zbrojnici

Akce "Oprava podlah garáží" byla financována z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020" z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017.

Způsobilé výdaje akce celkem: 113.740,- Kč
Z toho dotace z JMK: 74.000,- Kč
JMK

Oprava podlah garáží Oprava podlah garáží

Prodloužení vodovodního řadu a STL plynovodu v roce 2017 v části obce zvané Špitálky

Akce "Prodloužení vodovodního řadu a STL plynovodu" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce v roce 2017 celkem: 999.916,- Kč
Z toho dotace z JMK: 200.000,- Kč
Zhotovitel: TRASKO, a.s., Vyškov
JMK

Obnova kulturního domu - III. etapa v roce 2017

Akce "Obnova kulturního domu - III. etapa" byla financována z dotačního programu "Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017" z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 445.612,- Kč
Z toho dotace z JMK: 200.000,- Kč
Zhotovitel: MiRaEngeneering, s.r.o., Brno
JMK

Obnova kulturního domu Obnova kulturního domu Obnova kulturního domu

Vybudování opěrné zídky se zábradlím

Akce "Vybudování opěrné zídky se zábradlím" byla financována Z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016

Způsobilé výdaje akce celkem: 134.807,- Kč
Z toho dotace z JMK: 120.000,- Kč

Zhotovitelé:
EKOSTAVBY Brno, a.s.,
Miloslav Zelinka, Brankovice

JMK

Oprava hasičské zbrojnice a dofinancování opravy hasičské zbrojnice v roce 2016

Akce "Oprava hasičské zbrojnice" byla financována z dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016 z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2016.

Způsobilé výdaje akce celkem: 414.098,- Kč
Z toho dotace z JMK: 150.000,- Kč

Akce "Dofinancování opravy hasičské zbrojnice" byla financována Z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2016

Dotace z JMK: 135.000,- Kč
JMK

Oprava hasičské zbrojnice