Budování obce

Výměna dopadové plochy na hřišti MŠ

Akce "Výměna dopadové plochy na hřišti MŠ" byla spolufinancována z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

Celkové náklady: 451.492,14,- Kč
Příspěvek NADACE ČEZ: 200.000,- Kč
Dotace z PRV JMK: 216.000,- Kč

JMK

Ozelenění obcí SO Mezihoří v roce 2016

V rámci této akce bylo v obci Nemochovice vysázeno 134 ovocných stromů.

Ozelenění obcí SO Mezihoří v roce 2016 Ozelenění obcí SO Mezihoří v roce 2016 Ozelenění obcí SO Mezihoří v roce 2016 Ozelenění obcí SO Mezihoří v roce 2016

Oprava hřbitova

V roce 2014 byl obnoven vchod na hřbitov. V letech 2012 - 2017 byly postupně vykáceny staré chvojky u márnice a uvnitř hřbitova - hrozilo poškození pomníků. V roce 2016 a 2017 byla provedena "Oprava hřbitovní zdi, oplocení a brány".

Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova Oprava hřbitova

Vybudování altánu v roce 2015

Na okraji obce od Brankovic byl vybudován v roce 2015 altán, který je využíván turisty a cyklisty.

Vybudování altánu v roce 2015 Vybudování altánu v roce 2015

Obnova zarybnění rybníku v roce 2015

V roce 2015 byly otráveny ryby v novém rybníce - asi 500 kg. Obec zajišťovala nové zarybnění po vyčištění vody.

Obnova zarybnění rybníku Obnova zarybnění rybníku Obnova zarybnění rybníku Obnova zarybnění rybníku

Výsadby zeleně - dotované akce 2014

Dvě dotované akce "Vodní nádrž Nemochovice - II. etapa" a "Nemochovice Padělečky - doprovodný porost komunikace" Byly provedeny v roce 2014. Na vodní nádrži - rybníku byly vysazeny převáženě listnaté stromy a keře, na druhé akci byly vysázeny ovocné stromy.

Výsadby zeleně - dotované akce 2014 Výsadby zeleně - dotované akce 2014 Výsadby zeleně - dotované akce 2014

Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014

V údolní nivě (místní název Předoužlebí a Zaoužlebí) byl zmeandrován potok v délce 800 m a vybudovány čtyři tůně pro malé vodní živočichy. Celé území bylo osázeno stromy a keři a zatravněno.

Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014 Revitalizace údolní nivy - Nemochovice v roce 2014

Oprava kostela 2014

V roce 2014 proběhla rekonstrukce kostela Sv. Floriána v Nemochovicích. Do nové báně ve věži kostela byl vložen tubus s mincemi a písemnostmi pro budoucí generace. Podrobně jsou provedené práce popsány v odkazu Kulturní památky.

Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014 Oprava kostela 2014

Oprava kříže na hřbitově 2014

Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014 Oprava kříže na hřbitově 2014

Oprava pomníku II. sv. války 2014

Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014 Oprava pomníku II. sv. války 2014

Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014

Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014 Vyčištění koryta a zpevnění břehů Nemochovického potoka 2014

Altán na nářadí u kurtu 2013

Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013 Altán na nářadí u kurtu 2013

Oprava chodníků 2013

Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013 Oprava chodníků 2013

Oprava pomníku I. sv. války 2013

Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013 Oprava pomníku I. sv. války 2013

Zasedací místnost obce 2013

Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce Zasedací místnost obce

Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013

Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013 Výměna krovů a krytiny na budově obecního úřadu 2013

Oprava mramorového kříže před kostelem v roce 2013

Oprava křížů Oprava křížů

Oprava křížů 2012

Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů Oprava křížů