Mateřská škola

Informace k provozu MŠ Nemochovice

Žádost o přijetí do mš
Kritéria pro přijetí do MŠ
Zápis do MŠ Nemochovice

Základní údaje

Jednotřídní mateřská škola Nemochovice je umístěna v samostatné, účelové budově, postavené v roce 1975. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2007, je budova velmi dobře materiálně a technicky vybavena. Přilehlá školní zahrada poskytuje dětem dostatek možností pohybového vyžití.

Od 1. 1. 2003 se MŠ stala příspěvkovou organizací s názvem: Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace. Provozovatelem je Obec Nemochovice. Kapacita MŠ je 25 dětí. Součástí školy je školní jídelna – výdejna. Strava je dovážena do MŠ ze ZŠ Brankovice.

Zásady zpracování osobních údajů Mateřskou školou Nemochovice

Vzdělávání dětí

Mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem: "Spolu se radujeme, hrajeme si a poznáváme svět". Úzký styk s přírodou a čistota ovzduší v oblasti, kde se MŠ nachází nás vedly k tomu, abychom učili děti přírodu nejen poznávat, ale také o ni pečovat.

Mateřská škola je zapojena do projektu s názvem Šablony pro MŠ Nemochovice, který je financován z fondu Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systému vzdělávání. Z dotačních prostředků bude financována činnost školního asistenta, vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a diskusní setkání rodičů s odborníkem. Realizace projektu probíhá od 1.1.2023 do 31.12.2024.

EU MŠMT

Integrované celky - ŠVP

Podrobný rozpis celků v příloze.

Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ

Provoz školy:

7:00 - 15:30 tel: 517 369 824

Odhlašování a přihlašování obědů:

co nejdříve, nejpozději den předem do 14:00

Školné:

stanovila ředitelka pro tento rok částkou 0 Kč

Ostatní informace:

Rodiče prosíme, aby na začátku září podepsali souhlas s focením dětí a seznámili se se školním řádem.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Spolu se radujeme, hrajeme si a poznáváme svět".

ŠVP je k nahlédnutí u učitelky ve třídě.

Každou středu - den otevřených dveří, konzultace

Uvítáme pomůcky pro pracovní a výtvarnou výchovu a jakýkoliv pracovní materiál např. vlnitý papír, barevný papír, papíry do kopírky, šroubovací lepidla, temperové barvy, pastelky, štětce, polystyrénové koule, korálky, stuhy, látky, nůžky atd.

Akce

Foto

MŠ 2013

MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013

Uspávání broučků 2013

Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013

Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2012

Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012