Mateřská škola

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Nemochovice pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Nemochovice pro školní rok 2020/2021

Informace k provozu MŠ Nemochovice do konce školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče
Čestné prohlášení
Náměty na domácí vzdělávání

Zápis do Mateřské školy Nemochovice pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisu do MŠ
Žádost o přijetí do mš - 1. část
Žádost o přijetí do mš - 2. část
Potvrzení o očkování dětí

Základní údaje

Jednotřídní mateřská škola Nemochovice je umístěna v samostatné, účelové budově, postavené v roce 1975. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2007, je budova velmi dobře materiálně a technicky vybavena. Přilehlá školní zahrada poskytuje dětem dostatek možností pohybového vyžití.

Od 1. 1. 2003 se MŠ stala příspěvkovou organizací s názvem: Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace. Provozovatelem je Obec Nemochovice. Kapacita MŠ je 25 dětí. Součástí školy je školní jídelna – výdejna. Strava je dovážena do MŠ ze ZŠ Brankovice.

Zásady zpracování osobních údajů Mateřskou školou Nemochovice

Vzdělávání dětí

Mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem: "Hrajeme si a poznáváme svět od jara do zimy". Úzký styk s přírodou a čistota ovzduší v oblasti, kde se MŠ nachází nás vedly k tomu, abychom učili děti přírodu nejen poznávat, ale také o ni pečovat.

Integrované celky - ŠVP

Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ

Provoz školy:

7:00 - 15:30 tel: 517 369 824 mob. 721 532 736

Odhlašování a přihlašování obědů:

co nejdříve, nejpozději den předem do 14:00

Školné:

stanovila ředitelka pro tento rok částkou 0 Kč

Ostatní informace:

Rodiče prosíme, aby na začátku září podepsali souhlas s focením dětí a seznámili se se školním řádem.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Hrajeme si a poznáváme svět od jara do zimy".

ŠVP je k nahlédnutí u učitelky ve třídě.

Každou středu - den otevřených dveří, konzultace

Uvítáme pomůcky pro pracovní a výtvarnou výchovu a jakýkoliv pracovní materiál např. vlnitý papír, barevný papír, papíry do kopírky, šroubovací lepidla, temperové barvy, pastelky, štětce, polystyrénové koule, korálky, stuhy, látky, nůžky atd.

Akce

Foto

MŠ 2013

MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013 MŠ 2013

Uspávání broučků 2013

Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013 Uspávání broučků 2013

Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013 Vánoční besídka MŠ 2013

Vánoční besídka MŠ 2012

Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012 Vánoční besídka MŠ 2012