Kulturní památky

Kulturní památkou v obci je v jádře barokní filiální kostel sv. Floriána. Stojí uprostřed návsi v místě, kde dříve stávala dřevěná kaple s jedním oltářem, kterou zbudovala obec a kníže Václav z Lichtenštejna. V roce 1822 byla opravena, pokryta kamenem, a na oltář byl dán nový obraz, byla i nepatrně rozšířena. V roce 1877 byla kaple přestavěna na nynejší velikost, byla přestavěna celá zadní část, opravy a přístavba přišla v pravý čas, neboť kaple byla velmi malá, sešlá a mnohé části byly v havarijním stavu O celou stavbu se zasloužil chvalkovský farář P. Josef Pospěch, náklad na opravu hradili většinou občané dobrovolvými dary a bezplatnou prací. Kostel v Nemochovicíh nese jméno svatého Floriána, mučedníka, který zemřel v roce 304. Bližší informace se dočtete v knize Nemochovice v proměnách času. Součástí památky je mramorový kříž před kostelem, který byl v roce 2013 zrestaurován.

Oprava kostela v Nemochovicích

V březnu letošního roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce filiálního kostela sv. Floriána v Nemochovicích. Spolu s opravou fasády bude položena nová kanalizace a budou provedeny sanační opatření vně i uvnitř stavby. Dále dodavatelská firma vymění kompletně dřevěnou konstrukci stropu a poškozené prvky krovu věže a lodě kostela. Střecha bude pokryta novou krytinou včetně klempířských prvků. Uvnitř památky budou ve vstupu a zákristii položeny nové podlahy, opraveny omítky a bude zhotovena nová elektroinstalace. Po skončení těchto prací bude kostel vymalován. Opravy kostela financujeme pomocí dotace přidělené SZIFem. Významně jsou také podporovány zastupitelstvem obce, dále finanční sbírkou obyvatel Nemochovic a dobrovolnými dary soukromých dárců. Při samotné realizaci se kontrolních dnů zúčastňují jak starosta obce tak i místostarosta obce. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na měsíc červenec 2014.

Převzato z: http://www.farnost.brankovice.cz/farnost/data/fain/fain_brankovice_14_1.pdf