Publicita a propagace projektů

Výstavba nové komunikace Špitálky – Větev A

Akce „Výstavba nové komunikace Špitálky – Větev A“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 1.131.093,27 Kč
Z toho dotace z JMK: 150.000,- Kč
Zhotovitelé: Eurovia CS, a.s., Brno

JMK

Zabezpečení a dovybavení mateřské školy

Akce „Zabezpečení a dovybavení mateřské školy“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje z PRV JMK pro rok 2018.

Způsobilé výdaje akce celkem: 140.650,- Kč
Z toho dotace z JMK: 70.000,- Kč
Zhotovitelé:
MA-Construct s.r.o., Brankovice
ELEKTROMAT Bučovice
Truhlářství Novák, Nemochovice

JMK

Dovybavení technikou sloužící k údržbě veřejných prostranství

Akce „Dovybavení technikou sloužící k údržbě veřejných prostranství“ byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 475.627,- Kč
Z toho dotace z JMK: 180.000,- Kč
Zhotovitel: SSKT, s.r.o., Hlína

JMK

Oprava podlah garáží v hasičské zbrojnici

Akce "Oprava podlah garáží" byla financována z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020" z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017.

Způsobilé výdaje akce celkem: 113.740,- Kč
Z toho dotace z JMK: 74.000,- Kč
JMK

Oprava podlah garáží Oprava podlah garáží

Prodloužení vodovodního řadu a STL plynovodu v roce 2017 v části obce zvané Špitálky

Akce "Prodloužení vodovodního řadu a STL plynovodu" byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce v roce 2017 celkem: 999.916,- Kč
Z toho dotace z JMK: 200.000,- Kč
Zhotovitel: TRASKO, a.s., Vyškov
JMK

Obnova kulturního domu - III. etapa v roce 2017

Akce "Obnova kulturního domu - III. etapa" byla financována z dotačního programu "Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017" z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 445.612,- Kč
Z toho dotace z JMK: 200.000,- Kč
Zhotovitel: MiRaEngeneering, s.r.o., Brno
JMK

Obnova kulturního domu Obnova kulturního domu Obnova kulturního domu

Oprava hasičské zbrojnice a dofinancování opravy hasičské zbrojnice v roce 2016

Akce "Oprava hasičské zbrojnice" byla financována z dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016 z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2016.

Způsobilé výdaje akce celkem: 414.098,- Kč
Z toho dotace z JMK: 150.000,- Kč

Akce "Dofinancování opravy hasičské zbrojnice" byla financována Z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2016

Dotace z JMK: 135.000,- Kč
JMK

Oprava hasičské zbrojnice